KAJISELIDIK TAHAP KEPUASAN PELANGGAN PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD (PLUS BERHAD) 2015
Pelanggan yang dihormati,
Kajiselidik ini bertujuan untuk mengetahui tahap kepuasan pelanggan dan mengenalpasti kualiti perkhidmatan dan kemudahan yang telah disediakan oleh pihak Projek Lebuhraya Usahasama Berhad (PLUS Berhad). Maklumbalas anda amat dihargai dan penting untuk kami membuat penambahbaikan bagi keselamatan dan keselesaan pengguna-pengguna lebuh raya ini.
Perhatian :
  • Untuk menyertai kajiselidik ini, anda perlu mendaftar terlebih dahulu.
  • Untuk mendaftar klik butang 'Daftar'.
  • Jika anda telah mendaftar, sila masukkan 'Login ID' dan 'Katalaluan' dan klik butang 'Login'.
  • Kajiselidik tidak perlu dilengkapkan pada satu masa yang sama, anda boleh simpan kajiselidik tersebut dan pada masa yang lain login semula untuk lengkapkan kajiselidik tersebut.
  • Resolusi terbaik : 1024x768 dan ke atas.
  • Jika terdapat sebarang pertanyaan atau masalah teknikal / sistem sila hubungi PLUSLine di 1800-88-0000.
  • Kajiselidik ini akan tamat pada November 2015.
English | Bahasa Melayu

Login Pengguna

Login ID
Katalaluan
Lupa Login ID atau Katalaluan
 Pengguna Dalam Talian
PLUS Berhad komited untuk menghormati privasi anda. Kami tidak berkongsi maklumat anda dengan mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran anda.
PLUS Berhad are firmly committed to respecting your privacy. We don't share your information with any third party without your consent.


AUFA INTELLIGENCE SDN. BHD. PLUS EXPRESSWAYS BERHAD

Hakmilik © 2015 AUFA Intelligence Sdn. Bhd.